Browser Kategori

Eksamenshjælp

Eksamenshjælp

Retorik

Retorik – kunsten at tale Den retoriske treenighed. Pathos (patetisk – store følelser) – Lejlighedstalen. Man taler til følelserne og bruger værdiladede ord og maleriske beskrivelser. Ethos (etisk) – Den politiske tale. Man taler til den personlige troværdighed. Det vigtigste er ikke hvad der bliver sagt, men hvem der siger det. Logos (logik) – Den informative tale. Man taler til fornuften. Man taler via logiske argumenter, saglighed, kendsgerninger og værdineutrale argumenter. Den informative tale. Formidling af viden om et bestemt

Læs mere

RELATEREDE INDLÆG

RELATEREDE INDLÆG

Eksamenshjælp

Intelligens

Definition: Udtryk om potentialet for eller kompetencen til fx problemløsning, tænkning og det at tilegne sig ny viden. I dagligsproget bruges en lang række ord mere eller mindre synonymt med intelligens: anlæg, begavelse, evner, fornuft, forstand, talent, visdom. Den traditionelle intelligensmåling eller såkaldte g-faktor blev beskrevet af den engelske psykolog Charles Spearman (1863-1945). Bag denne form for intelligens skulle ligge bag og påvirke vores evner til at løse opgaver på mange forskellige områder. Hans tanker danner baggrund for de klassiske

Læs mere

RELATEREDE INDLÆG

Eksamenshjælp

Grovdisposition til introducerende artikel

 Overskrift – fang læseren Underrubrik – fang læseren lidt mere dybdegående. Fx citat eller spørgsmål Start Indledning Midte – introducer de forskellige artikler og karakteriser. Husk fodnoter Husk at præsentere navn, genre, årstal, titel Husk citater hvis relevant – huske sidetal og linje/minutpunkt Perspektiver til relevant materiale fra undervisningen Afslutning. Husk den røde tråd fra indledningen Ingen tolkning eller meninger Metatekst

Læs mere

RELATEREDE INDLÆG

Eksamenshjælp

Grammar

Word classes Noun – (Navneord/substantiver) A or an. http://www.enchantedlearning.com/grammar/partsofspeech/nouns/index.shtml Verb – (Udsagnsord/verber) To or I. http://www.enchantedlearning.com/grammar/partsofspeech/verbs/index.shtml http://www.enchantedlearning.com/wordlist/regularverbs.shtml Adjective – (Tillægsord/adjektiver) Feelings, people, noise, size, colors – everything that describes something. http://www.enchantedlearning.com/wordlist/adjectives.shtml Adverb – (Biord/adverbier) http://www.enchantedlearning.com/wordlist/adverbs.shtml  To be…     Present tense Past tense   1 person I am I was Singular 2 person You are You were   3 person He, she, it is He, she, it was   1 person We are We were Plural 2 person You are

Læs mere

RELATEREDE INDLÆG

Eksamenshjælp

Analyse af medier

Medier  (Nyhedsformidling) HVAD: Præsenter teksten Dato, Navn, osv. Hvem er afsenderen? Journalist, Telegrambureau, Privat. Hvad er afsenderens intention? Er afsenderen tydeligt til stede i teksten? Hvem er den tilsigtede modtager? (segment – Minervamodellen) Karakteriser kommunikationskulturen Trykt medie, Levende billeder, Envejs- eller tovejskommunikation, Sociale medier osv. Meddelelsen: Hvilken avistype er der tale om? Gratis, Abonnement, Formiddags/løssalg, Lokal, Landsdækkende, Omnibus, Niche Hvad er emnet? HVORDAN: Gør rede for tekstens opbygning og lay-out. Placering i avisen, Placering på siden, Forholdet mellem tekst og

Læs mere

RELATEREDE INDLÆG

Eksamenshjælp

Analyse af lyrik

Analyse og fortolkning af lyrik Hvilke følelse giver digtet dig ved første læsning? Brug tankerne som udgangspunkt for formulering af temaet. Hvad er digtets emne/problemstilling? Er der spørgsmål? Modsætningsforhold? Slå evt svære eller dobbelttydige ord op. Ydre komposition. Antal strofer, Antal strofelinjer og dere længde, Det typografiske lay-out, Strofisk eller astrofisk opbygning, Indre komposition. Sammenhængen mellem digtets indhold og udseende. Læs digtet højt og lyt efter lydlige forhold. Regelmæssig rimstilling? Hvilken? Enderim, Bogstavsrim, halvrim (assonans), Hvilken betydning har rimene for

Læs mere

RELATEREDE INDLÆG